Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.healthybenefit.nl) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Stef Mulders streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Stef Mulders niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging voor juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stef Mulders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Stef Mulders en de gebruiker ontstaan.

De verklaringen op deze website zijn niet door een officiële instantie goedgekeurd en dienen daarom niet zonder professioneel advies van dokter of arts aangenomen te worden. Resultaten variëren van persoon tot persoon en kunnen verschillen van de resultaten genoemd op deze website. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, om ziektes te genezen, te behandelen of te voorkomen. Raadpleeg altijd een dokter of arts voordat u significante wijzigingen maakt in uw voeding, bewegingspatroon of leefwijze.

E-mail
Stef Mulders garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Stef Mulders te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stef Mulders heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stef Mulders aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik  van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van www.healthybenefit.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Stef Mulders daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Open chat
Hulp of voedingsadvies?
Hoi! Stef hier van Healthy BeneFit. Heb je vragen of voedingsadvies nodig? Ik help je graag verder!